Rabobank NL80RABO 0114153744

RSIN / fiscaal nummer 812100153

KvK 14077388


ANBI geregistreerd door de belastingdienst

© Hope Project India / Michel Pinxt / september 2004 -