Beleidsvisie 2017 – 2021

Voor de jaren 2017 -2021 heeft het Bestuur een aantal speerpunten van beleid geformuleerd. Uiteraard zijn deze speerpunten in goed overleg met de mensen van AKS gekozen.

 1. Het vinden van financiële adoptieouders blijft met stip bovenaan staan. Via het netwerk van de bestuursleden en sympathisanten benaderen we hiervoor rechtstreeks mensen. Daarnaast maken we ook gebruik van de sociale media.

 2. In 2019 hebben we een professionele voorlichtingsfilm laten maken, waarmee we de komende jaren informatie willen verstrekken aan scholen, bedrijven, instellingen en stichtingen.

 3. De kinderen die het middelbaar onderwijs hebben afgerond, de mogelijkheid geven om een vervolgstudie te doen, waarmee ze kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

 4. De kinderen ook mentaal ondersteunen door hun sport en spel aan te bieden. Dit doet SHPI o.a. door middelen beschikbaar te stellen voor de aanleg en onderhoud van een sportterrein bij Hope Home.

 5. Het instandhouden van Hope Home door het jaarlijks laten verrichten van noodzakelijk onderhoud.

 6. Dit jaar hebben we hieraan toegevoegd het extra financieel ondersteunen van Hope Home in de bestrijding van de gevolgen van de Corona pandemie, die in India keihard toeslaat.
 • Meer informatie?

  Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

  Neem contact op ›