ANBI Status

SHPI is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de donateur de giften, binnen de daarvoor geldende regels, kan aftrekken van de inkomsten en/of vennootschapsbelasting.

SHPI hoeft bovendien geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die we ontvangen. We kunnen de periodieke giften zelf vastleggen in een “Overeenkomst periodieke gift in geld”. Een akte via de notaris kan, maar is niet meer noodzakelijk.

  • Meer informatie?

    Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

    Neem contact op ›