Beleidsvisie 2022 – 2026

Beleidsvisie 2022 -2026

Voor de jaren 2022 -2026 heeft het bestuur van SHPI een
aantal speerpunten van beleid geformuleerd. In dit beleid zitten een aantal
punten die we hebben gehandhaafd uit eerdere periodes, maar ook een aantal
nieuwe punten, waaronder het studiefonds. De beleidspunten zijn in overleg met
de beleidsbepalers binnen AKS tot stand gekomen.
 

·       
Sinds jaar en dag staat het vinden van financiële
adoptieouders
voor de kinderen in Hope Home met stip op de eerste plaats.
We constateren dat in een tijd waarin Corona het beeld van alle dag bepaalt en
de koopkracht ook in Nederland onder druk staat, dat het moeilijker wordt om
nieuwe adoptieouders te vinden. We zijn blij dat we veel trouwe adoptieouders
hebben die SHPI ondersteunen, maar om de toekomst van de Stichting veilig te
stellen, is het noodzakelijk dat we blijven zoeken naar nieuwe sponsoren. We
handhaven de mogelijkheid om te kiezen voor adoptiebedragen van 25, 50, 75 of
100 euro per maand, teneinde iedereen de mogelijkheid te bieden hierin te
participeren. 

·       
Het is en blijft belangrijk om ook sport en spel
aan te bieden aan de kinderen en dit hebben we mede gedaan door het aanleggen
van sportvelden. Naast onderhoud aan deze velden dient uiteraard ook het
onderhoud aan de diverse gebouwen gecontinueerd te worden. 

·       
Het is belangrijk dat kinderen uit Hope Home een
vervolgstudie kunnen volgen. Om dit mogelijk te maken is, in nauw
overleg met de mensen van AKS, ingaande 15-12-2021 een studiefonds ingesteld.
Bij de start van dit fonds hebben enkele sponsors een bedrag in dit fonds
gestort. Daarnaast zullen we trachten om middels fondsenwerving, benaderen van
bedrijven en geïnteresseerden, dit fonds verder aan te vullen. Op basis van een
door AKS aangeleverd overzicht van studenten voor de komende jaren weten we in
grote lijnen welke bedragen we nodig hebben. Als belangrijke voorwaarde hebben
we geformuleerd dat een bedrag uit het studiefonds altijd een bijdrage is aan
de totale kosten van een studie. AKS zal dus zelf zorg moeten dragen voor een
deel van de kosten. De totale regeling zal op onze website worden gepubliceerd. 

·       
Op verzoek, zullen we informatie
verstrekken c.q. onze voorlichtingsfilm vertonen, aan bedrijven, verenigingen,
instellingen en andere geïnteresseerden. Zolang we de Covid-19 maatregelen in
acht moeten nemen, zullen we hier geen actief beleid op voeren. 

·       
We denken ook na over de toekomst van de
Stichting en dus ons project in India. Dit betekent dat we op zoek gaan naar nieuwe
jonge vrijwilligers
die ons willen ondersteunen bij het gebruik van sociale
media. Enerzijds om nieuwe adoptieouders te vinden. Anderzijds ook om in
contact te komen met bedrijven om te praten over Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. De “oude aanpak“ van brieven/ mails sturen is achterhaald en door
de beperkingen. Daarnaast hopen we dat het aantrekken van nieuwe jonge
vrijwilligers (waarvan we er al een binnen hebben) op termijn  ertoe kan leiden dat ze ook een
bestuursfunctie aanvaarden.

 

  • Meer informatie?

    Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

    Neem contact op ›